Deborah Eisenberg

Deborah Eisenberg – wybitna pisarka amerykańska. Laureatka licznych nagród i stypendiów. Od połowy lat sześćdziesiątych mieszka w Nowym Jorku. Publikuje na łamach „The New York Review of Books”. Uczy pisania na Uniwersytecie Columbia. Jest autorką pięciu zbiorów opowiadań: Transactions in a Foreign Currency (1986), Under the 82nd Airborne (1992), All Around Atlantis (1998), Twilight of the Superheroes (2006), Twoja kaczka jest moją kaczką (2018) oraz sztuki Pastorale (1983). Zbiór opowiadań, z którego pochodzi prezentowany fragment, jest pierwszą książką Eisenberg przetłumaczoną na język polski.