Henry David Thoreau

Henry David Thoreau (1817–1862) – amerykański pisarz, filozof i przyrodnik. Zaliczany tradycyjnie do tzw. transcendentalistów, dziś postrzegany jako jeden z najważniejszych i najbardziej oryginalnych myślicieli amerykańskich, którego znaczenie wykracza daleko poza XIX wiek. Urodził się w Concord w stanie Massachusetts, gdzie spędził niemal całe życie. W lipcu 1845 zamieszkał nad stawem położonym nieopodal miasteczka, a pobyt ten zaowocował jego najsłynniejszą książką – Walden (1854). Począwszy od 1837 roku, prowadził dziennik (Journal, 1906), coraz częściej uznawany za jego najważniejsze dzieło. Autor słynnych esejów Obywatelskie nieposłuszeństwo (Civil disobedience, 1849), O chodzeniu (Walking, 1862), Życie bez zasad (Life Without Principle, 1863). Jako żarliwy abolicjonista pod koniec życia zaangażował się w obronę Johna Browna, poświęcając mu esej Ostatnie dni Johna Browna (The Last Days of John Brown, 1860). Inne jego dzieła to m.in.: A Week on the Concord and Merrimack Rivers (1849), The Maine Woods (1864), Cape Cod (1865). Zmarł w rodzinnym Concord 6 maja 1862 roku.