Ion Mureșan

Ion Mureşan (ur. 1955 r.) – poeta, eseista, publicysta. W latach 1988-1998 był redaktorem czasopisma kulturalnego „Trybuna” w Klużu-Napoce. Od 2006 r. był redaktorem naczelnym czasopisma „Verso” wydawanego przez Uniwersytet Babeş-Bolyai w Klużu i redaktorem czasopisma „Poesis International”. Jest autorem następujących książek: Cartea de iarnă (Księga zimowa) – poezje (1981); Poemul care nu poate fi înţeles (Wiersz, którego nie sposób zrozumieć) (1993); Cartea pierdută – o poetică a urmei (Zagubiona książka – poetyka śladu) – eseje (1999); Carnavalul din poiană (Karnawał na polanie) – teatr dla dzieci (2004); Pahar (Kieliszek) – poezje (2007, 2015); cartea Alcool (księga Alkohol) – poezje (2010); Oglinda aburită (Zamglone lustro) – eseje (2013); Poezii (Poezje) – antologia (2014); Jest dwukrotnym laureatem nagrody Związku Pisarzy Rumuńskich – za debiut (1981) oraz za tomik poetycki (1993). W roku 2014 otrzymał Nagrodę Poetycką im. Mihaia Eminescu „Opera Omnia” w Botoszanach. Został odznaczony medalem Ordinul Meritul Cultural (zasłużony dla kultury) w stopniu Kawalera (2014). Jego wiersze zostały przełożone na wiele języków i znalazły się między innymi w antologiach poezji w Anglii, Francji, Niemiec, Serbii, Włoch.