Jacek Demian

Jacek Demian – urodzono w Olsztynie. Internowano w Krakowie. Wydano tomik Dotyk. Drgnienie (w Łodzi).