Jakub Grabiak

Jakub Grabiak (ur. 2002) – dobry chłopak, dzień dobry mówi na klatce, zakupy pomaga nosić. Debiutował w „Tlenie Literackim”.