Jerzy Amsterdamski

Jerzy Amsterdamski (ur. 1990) – absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Oprócz medycyny interesuje się historią XX-wiecznej prozy i liryki, narratologią oraz psychologią humanistyczną.