Joanna Bociąg

Joanna Bociąg (ur. 1989) – absolwentka filologii polskiej na UAM w Poznaniu, animatorka kultury, redaktorka, laureatka XXV Konkursu im. Jacka Bierezina. Autorka książki Boję się o ostatnią kobietę (2020), za którą w 2021 otrzymała Nagrodę Literacką Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. W tym samym roku nominowana do Nagrody Miasta st. Warszawy i Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Złoty Środek Poezji im. Artura Fryza. Urodzona w Poznaniu, mieszka i pracuje w Krakowie.