Joanna Łępicka

Joanna Łępicka – w Bikanerze uprawiała astrologię, również w Czechach. Związana ze „Stonerem Polskim”.