Jolanta Nawrot

Jolanta Nawrot (ur. 1992) – doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej UAM, absolwentka poznańskiej polonistyki. Interesuje się literaturą polską XX i XXI wieku, w szczególności poezją najnowszą. Pisze wiersze, wydała jeden tomik (Płonące główki, stygnące stópki, WBPiCAK, Poznań 2015), pu­bli­ko­wa­ła w kil­ku cza­so­pi­smach kul­tu­ral­no-li­te­rac­kich i an­to­lo­giach. Mieszka w Gółkowie i w Poznaniu.