Julia Niedziejko

Julia Niedziejko – 26 lat, wydała jedną książkę poetycką, którą gdzieś kiedyś nagrodzono i nominowano, a obecnie głównie pisze recenzje, które można znaleźć na „Dwutygodniku”, w „Czasie Kultury”, „EleWatorze”, „nietak!cie”, „Didaskaliach” i we „Fragile”, współtworzy też spektakl, który nie powstanie.