Kalina Kupczyńska

Kalina Kupczyńska – dr, adiunktka w zakładzie Mediów i Kultury Austriackiej Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendystka Fundacji Humboldta, ÖAD, DAAD oraz NCN. Publikacje dot. niemieckojęzycznej awangardy, literatury współczesnej, komiksu i powieści graficznej, ze szczególnym uwzględnieniem form autobiografii, adaptacji literatury, historii oraz gender. Ostatnie publikacje: Handbuch Polnische Comickulturen nach 1989. (red. wspólnie z Renatą Makarską, Berlin 2021); Ryso-pisanie, linio-wizualność i (formalne) stany krytyczne w komiksie autobiograficznym, „Teksty Drugie“ 2022, nr 1; Queer am Rand des literarischen Kanons – Nicolas Mahlers Alice in Sussex und Der fremde! störenfried der ruhe eines sommerabends der ruhe eines friedhofs, “Journal of Austrian Studies“ 2022, Vol. 55, No. 2.