Karolina Kułakowska

Karolina Kułakowska (ur. 1985) – poetka, malarka. Dyplom w 2011 roku z malarstwa u prof. Lecha Kołodziejczyka na Wydziale Artystycznym UŚ. W 2007 roku ukazał się jej arkusz pt. „Sztaluga w oknie”. W latach 2014–2015 zrealizowała cykle malarskie Żywioły oraz Pory roku. Publikowała głównie na witrynach internetowych. W 2010 roku jej wiersze zostały przetłumaczone na język angielski i zakwalifikowały się do wydawnictwa OFF_PRESS Zeszyty Poetyckie Competition. Laureatka nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny za najlepszy debiut poetycki 2013 roku (Puste muzea, Zaułek Wydawniczy Pomyłka). Niedawno ukazał się jej drugi tom poezji pt. Drugie cesarstwo. Mieszka w Rachowicach pod Gliwicami.