Katarzyna Ślączka

Katarzyna Ślączka (ur. 1990) – redaktorka działu prozy „Portalu Pisarskiego”. Studiowała edytorstwo na wydziale filologii polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Publikowała m.in. w „2miesięczniku”, „Sofie”, „Interze-”, „Helikopterze” i „Szafie”. W 2017 roku jeden z jej wierszy ukazał się także w antologii pod redakcją Rafała Różewicza Grała w nas gra.