Klaudia Pieszczoch

Klaudia Pieszczoch – autorka wierszy, opowiadań i esejów. W 2023 roku ukazał się jej debiut poetycki ruń (Biuro Literackie). Publikowała w antologiach i czasopismach. Z wykształcenia iberystka.