Klaus Merz

Klaus Merz (ur. 1945) – jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy szwajcarskich. W Polsce znany dotąd z przekładu powieści Jakub śpi i wyboru prozy W stroju Adama. Jego wiersze ukazują bacznych obserwatorów i zacierają różnice między podmiotem lirycznym a przedmiotem opisu: poeta znajduje się równocześnie wewnątrz wiersza i na zewnątrz. W wydawnictwie Eperons-Ostrogi ukaże się wkrótce dwujęzyczny tom wierszy Ausser Rufweite (Poza zasięgiem głosu).