Kleitia Vaso

Kleitia Vaso – uzyskała tytuł Bachelor of Arts (2004) oraz Master of Arts (2009) w katedrze Comparative Literature na Uniwersytecie w Georgii w Stanach Zjednoczonych. Obecnie jest doktorantką na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Swoje eseje publikuje na blogu mindtriggers.org. Niedawno ogłosiła pierwszą książkę Flight/Fluturim (Albas) – zbiór esejów napisanych po angielsku oraz albańsku. W ciągu ostatnich lat wygłaszała referaty na licznych konferencjach naukowych. Przetłumaczyła książkę oraz kilka artykułów naukowych na język albański.