Krzysztof Sztafa

Krzysztof Sztafa – prozaik, krytyk literacki. Publikuje w prasie i internecie. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą twórczości Tomasza Pułki. W „Małym Formacie” prowadzi cykl postfelietonów Ćwiczenia z rezygnacji. Pochodzi z gór, mieszka w Warszawie.