Kuźma Kobłow

Kuźma Kobłow (ur. 1995) – rosyjski poeta. Uczył się w Instytucie Literatury. Swoje wiersze publikował w czasopismach „Opustoszytiel”, „Wozduch”, oraz „Połutona”. Laureat Nagrody im. Arkadija Dragomoszczenki (2017).