Łukasz Barys

Łukasz Barys – autor książki poetyckiej Wysokie słońce.