Marcin Czerkasow

Marcin Czerkasow – poeta, tłumacz, wydawca, projektant graficzny. Ukończył filozofię na UAM w Poznaniu. Studiował również edytorstwo. Pisze i przekłada teksty literackie oraz eseje poświęcone sztuce współczesnej. Autor arkusza Płonące ciasteczko (Kontrabanda 2006) i zbiorów Fałszywe zaproszenia (WBPiCAK 2008), Przede wszystkim zniszczenia (Disastra Publishing 2014) oraz Mountain View (WBPiCAK 2022).