Michał Czaja

Michał Czaja (ur. 1983) – poeta, krytyk literacki, pracownik naukowy (współpracuje z IBL PAN). Związany z SDK w Warszawie, gdzie współorganizował festiwale literackie (Manifestacje poetyckie, Literatura jak fotosynteza) warsztaty, spotkania autorskie i seminaria. Stały współpracownik pisma literackiego „Wakat/Notoria”. Wydał trzy książki poetyckie: Bo to nowa krytyka będzie o miłości (SDK, 2011), Sfory (WBPiCAK, 2015) oraz Rytm alg (WBPiCAK, 2020). Przetłumaczony m.in. na węgierski, rosyjski, angielski. Mieszka w Warszawie.