Mykoła Chwylowy

Mykoła Chwylowy (1893–1933) – ukraiński prozaik, poeta i publicysta. Czołowy przedstawiciel ukraińskiej literatury porewolucyjnej. Założyciel i lider WAPLITE (Wolnej Akademii Literatury Proletariackiej), którą uważa się za kluczową organizację dla ukraińskiego odrodzenia lat 20. XX w. Zadebiutował w 1919 roku wierszem Я тепер покохав город (Właśnie pokochałem miasto), w 1921 roku opublikował pierwszy tom poetycki Молодість (Młodość). Nazywany mistrzem krótkiej prozy – zasłynął zbiorem opowiadań Сині етюди (Niebieskie etiudy). W tekstach publicystycznych i pamfletach podejmował najczęściej temat odrębności historii i kultury Ukrainy od Rosji.