Ola Kołodziejek

Ola Kołodziejek –  wiersze publikowała w „Tlenie Literackim”, „Babińcu Literackim”, na stronie Wydawnictwa j, w „Drobiazgach”, „Afroncie” „Helikopterze” i pod swoim imieniem, ale nie swoim nazwiskiem, na stronie „Odry” (pocztówki literackie Karola Maliszewskiego). Mieszka w Kutnie, skąd macha i ma dystans.