Ołena Cikuj

Ołena Cikuj – absolwentka aktorstwa na PWST oraz Studium Literacko-Artystycznego w Krakowie. Pracuje jako grafik komputerowy. Urodzona nad morzem, pochodzi z Przemyśla, mieszka w Warszawie.