Piotr Matywiecki

Piotr Matywiecki (ur. 1943) – poeta, krytyk literacki, eseista, pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Laureat Nagrody Literackiej Gdynia (2008), Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius (2010), Nagrody „Nowych Książek” (2018), czterokrotny finalista Nagrody Literackiej Nike. Współpracował z wieloma pismami literackimi i kulturalnymi – „Więzią”, „Twórczością”, „Powściągliwością i Pracą” – a także Polskim Radiem. Redagował lub współredagował periodyki takie jak „Wezwanie”, „Tygodnik Literacki” oraz „Potop”. Ogłosił piętnaście tomów wierszy oraz pięć książek eseistycznych, redagował dwie antologie poezji.