Rafał Wawrzyńczyk

Rafał Wawrzyńczyk (ur. 1980 w Tomaszowie Mazowieckim) – poeta, krytyk literacki i muzyczny, animator życia literackiego. Tłumaczony na angielski i słoweński. Współredagował „Cyc Gada”. Ma grzędę na Facebooku. Stale współpracuje z dwutygodnik.com.