Robert Król

Robert Król (ur. w 1981 w Jaśle) – autor książek poetyckich: Gatunki śniegu* (Ha!art, 2003), Lida (Biblioteka Tyskiej Zimy Poetyckiej, 2004), Habitat (Ha!art, 2005), Pamięć podręczna (Ha!art, 2009), Czternastki (WBPiCAK, 2010), O wchodzeniu w ogień (WBPiCAK, 2014), Polka (Ówże, 2018), Dixieland (Ówże, 2021). Publikował m.in. w „Odrze”, „Ricie Baum”, „Fragile”, „Kartkach”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Toposie”, „Ha!arcie”, „Gazecie Wyborczej” i „Wizjach”. Stypendysta Miasta Jasła (2006, 2018), Miasta Krakowa (2009, 2021) oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016, 2022). Nominowany do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej w 2019 za poemat Polka. Mieszka i pracuje w Krakowie. Wiersze pochodzą z nadchodzącej książki Życie jest droższe.