Robert Rybicki

Robert Rybicki - urodzony w 1976 r. w Rybniku. Poeta, krytyk literacki, redaktor, organizator imprez poetyckich.