Stanisław Bielski

Stanisław Bielski (ur. 1976 roku w Dniepropietrowsku) – pracuje jako programista. Wiersze ukazywały się w czasopismach „Nowyj Mir”, „Wozduch”, „Arion”, „Wołga”, „Nowaja Junost”, „Newa”, „Futurum-Art”, „Dieti Ra”, „Zinziwier”, „Sojuz Pisatieliej”, „Krieszcziatik”, „Sibirskije ogni”, w czasopismach internetowych „Dwojetoczie”, „Лиterraтура", „Drugoje połuszarije”, „Nowaja Riealnost'”, na stronach „Połutona”, „Sietiewaja słowiesnost'”, „Topos”, „45 paralliel" i in. Tomiki wierszy „Rassiejannyj swiet” (2008), „Pticy suszcziestwujut” (2014), „Stancija mietro Zawodskaja” (2015), „Putieszestwije naczinajetsa” (2016), „Sinematograf” (2017), „I drugije prikluczienija” (2018). Tłumacz współczesnej poezji ukraińskiej. Opublikował książki z przekładami Ostapa Sływińskiego „Orfiej” (2017) oraz Wasyla Machno „Czastnyj kommientarij k istorii” (2018). Współtwórca i współautor zbioru naddnieprowskiej poezji „Gimn oczeretianych chłopczykiw” (2011). Mieszka w Kijowie i Dniepropietrowsku.