Tomaž Šalamun

Tomaž Šalamun (ur. 1941, zm. 2014) – poeta słoweński, jeden z najwybitniejszych współczesnych poetów europejskich. Opublikował ponad pięćdziesiąt tomów poezji w języku słoweńskim, z których wiele ukazało się w wydaniach książkowych w innych krajach europejskich i USA (łącznie z wyborami ponad sto). Tłumaczony na więcej niż 20 języków. Po polsku ukazały się Wiersze (1979), Straszne święta (1996), Poker (2002), Czytać: kochać (2002) w przekładzie Katariny Šalamun-Biedrzyckiej oraz Jabłoń (2004), Pora roku (2013) i Błękitna wieża w tłumaczeniu Miłosza Biedrzyckiego (współautorem ostatniej pozycji jest Rafał Wawrzyńczyk). Kojarzony z nurtem neoawangardy. Jego poezja odegrała dużą rolę w przemianach języka poetyckiego w Polsce po przełomie 1989 roku. Prezentowane wiersze pochodzą z najwcześniejszego okresu jego twórczości.