Wasyl Łoziński

Wasyl Łoziński (ur. 1982 we Lwowie) – ukraiński poeta tłumacz, eseista, krytyk literacki i kurator. Studiował germanistykę we Lwowie i Berlinie. Członek redakcji czasopisma o sztuce i literaturze „PROstory” oraz stowarzyszenia kuratorskiego HUDRADA. Autor tomików wierszy Święto po awanturze (2010) i Inny kraj (2016), tłumacz tekstów Franza Kafki i poezji niemieckiej oraz polskiej. Jego książki poetyckie ukazały się w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i w Polsce (Święto po awanturze. Wiersze wybrane, PIW, 2019)