Wolfgang Hilbig

Wolfgang Hilbig (1941–2007) – jeden z najwybitniejszych pisarzy niemieckich. W Polsce ukazały się dwie jego powieści, przede wszystkim wydana w 2006 „Ja” („Ich”), która w oryginalny, a zarazem mistrzowski sposób przedstawiała zawiłe relacje między funkcjonariuszem Stasi a werbowanym przezeń początkującym pisarzem. Urodził się i spędził większą część życia w NRD. Jako pisarz-samouk uchodził za niewygodnego outsidera i nie mógł publikować w kraju. Kiedy w 1979 ukazał się w RFN tomik jego wierszy z lat 1966–1977, został aresztowany. W NRD wydawany dopiero od 1983. Centralnym tematem jego twórczości jest konflikt między jednostką a społeczeństwem.