Zain Guimerl (Alberto Rojas Jiménez)

Alberto Rojas Jiménez (1900-1934) – chilijski poeta i dziennikarz. Podobnie jak Pablo Neruda należał do grona „Pokolenia 1920" i czynnie uczestniczył w życiu artystycznej bohemy. Może nie żył zbyt długo, ale za to intensywnie. Był jednym z twórców grupy poetyckiej „Uremia" inspirowanej dadaizmem, której postulaty wyłożył wraz z Martínem Bunsterem w Pierwszym manifeście »A gu«. W 1923 r. udał się w podróż po Francji, Niemczech i Hiszpanii. Po powrocie opublikował swoją jedyną książkę pt. Chilijczycy w Paryżu (1930). Cztery lata później zmarł na odoskrzelowe zapalenie płuc.