Zbigniew Machej

Zbigniew Machej (ur. 1958) – poeta, tłumacz, eseista. Pochodzi z Cieszyna, ukończył polonistykę i religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 80 ub. wieku współpracował z opozycją demokratyczną i niezależnym ruchem wydawniczym. Po 1989 roku pracował jako dziennikarz, menedżer kultury i dyplomata - przez dziewięć lat jako wicedyrektor Instytutu Polskiego w Pradze, później jako dyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie, a także jako wicedyrektor Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Obecnie zajmuje się głównie pracą pisarską, publicystyczną i translatorską. Jest autorem piętnastu zbiorów wierszy. Ostatnio opublikował przełożone z czeskiego Pieśni duchowe Georgiusa Tranosciusa (nagroda „Literatury na Świecie” w kategorii poezja za rok 2017) i Pojęcia podstawowe Petra Krála (PIW 2020) oraz książkę prozatorską Antidotum noctis (Dom Literatury w Łodzi 2018).Współpracuje z kwartalnikiem „Przekrój”.