Zenon Fajfer

Zenon Fajfer (ur. 1970) – poeta, twórca liberatury – jednego z nurtów współczesnej awangardy, łączącego tekst z materią książki (łac. liber) w organiczną całość. Wspólnie z Katarzyną Bazarnik opublikował trójksiąg Oka-leczenie (prototyp 2000, wyd. 2009) oraz (O)patrzenie (2003), ponadto autor poematu w butelce Spoglądając przez ozonową dziurę (2004), tomów poezji: dwadzieścia jeden liter (2010), Powieki (2013), Widok z głębokiej wieży (2015), poematu dramatycznego Odlot (2019) oraz zbioru tekstów teoretycznych i programowych Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999-2009 (2010). Od kilku lat konstruuje Zegar Bezczasowości.