1 kwietnia

coś między nami
rozszczelnia się czuć wilgoć
nadchodzącego

19 lipca

muśniesz i kamień
na kamieniu zostaje
serce snem budzi

29 sierpnia

wiatr chwieje kładką
od urodzin jeszcze
nie już spadamy

27 września

w powietrzu ludzie
na granicy żurawie
patrzą nam w oczy

9 października

odmów psalm nocy
wystąp z brzegów patrz w oczy
gdzieś tam jest przejście

23 października

ktoś nas tu budzi
ktoś na granicy życia
szuka w nas ludzi

21 listopada

któraś jest w lesie
chleba naszego daj im
zbaw od swojegoKrzysztof Czyżewski (ur. 1958) – praktyk idei, pisarz, tłumacz, wydawca i reżyser. Współtwórca Fundacji Pogranicze, Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach oraz Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. Profesor Uniwersytetu Bolońskiego. Autor zbiorów poezji i esejów, w tym m.in. Ścieżka pogranicza (2001), Linia powrotu. Zapiski z pogranicza (2008), Miłosz. Tkanka łączna (2014), Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei (2017), Żegaryszki (2018) oraz W stronę Xenopolis (2019). Za książkę poetycką Żegaryszki otrzymał Nagrodę im. W. Kazaneckiego oraz Nagrodę Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniejsza Książka Roku”. Za ostatnią książkę eseistyczną W stronę Xenopolis otrzymał Nagrodę Ambasadora Nowej Europy. Przez parlamenty Litwy i Polski wyróżniony w 2021 roku Nagrodą Obojga Narodów.