Przemiana   1/2021

Słowem wstępu

W pandemicznych warunkach rzeczywistość zawiesza się i popada w depresyjną stagnację. Amorficzny stan zamrożenia nie ma określonych granic, dlatego z coraz większym trudem wyobrażamy sobie jakąś przemianę otaczającego nas świata. Wyobraźni – szczególnie tej pracującej na rzecz literackiej fikcji – nie chodzi jednak o żaden powrót do „normalności”, o idealizowanie czasu „przed”. Bierze ona na poważnie potencjał różnych transformacji i metamorfoz zarówno wtedy, gdy inspiruje do snucia eskapistycznych wizji, jak i wtedy, gdy pozwala spekulować o przemianach politycznych – tych utopijnych i tych związanych z bieżącą sytuacją.

W dwunastym numerze „Wizji”, przygotowanym we współpracy z Julią Fiedorczuk, prezentujemy literackie obrazy PRZEMIANY. Obejmują one horyzont psychicznych i cielesnych przekształceń zachodzących w człowieku, a także międzygatunkowe, często ludzko-nieludzkie przeobrażenia. Ukazują też niszczycielski, autodestrukcyjny wpływ człowieka na środowisko w dobie kapitalocenu. Szczególny rodzaj deformacji przynoszą również sny, maligny, różne formy transu, a powstałe w ich efekcie widziadła często przybierają formę hybrydy, monstrum, ale też… anioła (wątek przeanielenia to przecież jeden ze znanych naszej tradycji motywów przemiany). Mówią o tym m.in. prozy Adama Kaczanowskiego, Cezarego Domarusa, Waldemara Bawołka oraz wiersze Joanny Mueller, Joanny Oparek i Katarzyny Szaulińskiej.

W części otwartej najnowszego wydania „Wizji” publikujemy tym razem – między innymi – wiersze Barbary Klickiej, Jerzego Jarniewicza i Grzegorza Wróblewskiego. Ważne miejsce zajmują również przekłady, w tym: z języka norweskiego (poezja Kristin Berget w tłumaczeniu Justyny Czechowskiej), hiszpańskiego (wiersze Césara Vallejo przełożone przez Kacpra Szpyrkę) i nahuatl (teksty Martína Tonalmeyotla, które przetłumaczyli Julia Fiedorczuk i Gerardo Beltrán).

Julia Fiedorczuk

Lew Kostrzewa
Maciej Libich
Michał Trusewicz
Antoni Zając

Bartosz Kolczykiewicz
Meg Krajewska
Ola Szczepaniak


Część tematyczna

Część otwarta