Zwierzęta   2/2018

Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy!

Do Waszych rąk oddajemy drugi numer naszego trzymiesięcznika. Jest on poświęcony szeroko rozumianej tematyce zwierzęcej – w ramach różnorodnych form literackich autorzy i autorki zajmują się m.in. problematyką relacji międzygatunkowych, emocjonalności istot nie-ludzkich oraz zagadnieniem walki o ich prawa. Nowatorsko konfrontują się również z klasycznymi zwierzęcymi motywami i toposami, przepuszczając je przez filtr indywidualnych  dykcji.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Redakcja „Wizji”


Część tematyczna

Część otwarta

Wizje polecają