Neolityczne narracje

Mężczyzna trzyma się za przyrodzenie…
Który to rok?

Wczoraj spadł śnieg. (Zima znów
zaskoczyła…)

Ktoś na mnie szczeka.
Data nie ma znaczenia.

(Mężczyzna trzyma się za przyrodzenie.
Mężczyzna trzyma się za przyrodzenie.)

Który to rok? Wczoraj spadł śnieg.

Nie rozumiem języka tubylców

Nie rozumiem języka
tubylców. I dobrze.
Oni też nie rozumieją
mojego.

Twórcze spotkanie artystów

Wiejski artysta rzeźbiarz wbił w chłodnych? Redukcje są
siekierę w głowę fotografowi… I po co rozwodzić się
nad robakiem toczącym duszę wśród
gwiazd siekierę w głowę
fotografowi…
I po co rozwodzić się
nad robakiem toczącym duszę wśród chłodnych lub roześmianych?
Redukcje chłodnych lub roześmianych? Redukcje

chłodnych lub roześmianych? Redukcje są
I po co rozwodzić się
nad robakiem toczącym duszę I po co rozwodzić się

nad robakiem toczącym duszę
konieczne, żeby lepiej zrozumieć sztukę.
siekierę w głowę fotografowi… I po co rozwodzić się
nad robakiem toczącym duszę wśród
Przecież nie zamierza pan
chyba w ten sposób
zakończyć wiersza? siekierę w głowę fotografowi… nad robakiem
toczącym duszę wśród gwiazd siekierę w głowę fotografowi…
I po co rozwodzić się

nad robakiem toczącym duszę wśród chłodnych lub roześmianych?
Redukcje chłodnych lub roześmianych? Redukcje chłodnych lub
roześmianych? Redukcje są
I po co rozwodzić się
nad robakiem toczącym duszę
I po co rozwodzić się
nad robakiem toczącym duszę wśród chłodnych lub roześmianych?

Redukcje są nad robakiem toczącym duszę wśród gwiazd
siekierę w głowę fotografowi… I po co rozwodzić się
nad robakiem toczącym duszę wśród chłodnych lub
roześmianych?

Redukcje chłodnych lub roześmianych?
Redukcje są żeby lepiej zrozumieć sztukę.
siekierę w głowę fotografowi…
żeby lepiej zrozumieć sztukę.

siekierę w głowę fotografowi…Grzegorz Wróblewski (ur. 1962 w Gdańsku, w latach 1966–1985 mieszkał w Warszawie, od 1985 w Kopenhadze) – artysta wizualny, autor książek poetyckich, prozatorskich i dramatów; ostatnio wydał zbiory Tora! Tora! Tora! (WBPiCAK 2020), Cukinie (Convivo 2021), wybór poezji z lat 1980–2020 Letnie rytuały (PIW 2022), książkę asemic writing Shanty Town (Post-Asemic Press, USA, 2022) oraz poezję wizualną Polowanie (Convivo 2022).