Call for papers


Wstydzimy się własnych i cudzych ciał, swoich słabości, wielu emocji, niektórych słów. Wstyd często zostaje nam wmówiony, by w ten sposób mogła trwać biernie reprodukowana norma kulturowa. Wstyd może również towarzyszyć nam od momentu otrząśnięcia się z uległości wobec apodyktycznych idei i prawd, tożsamości i wzorów.
 .
Najnowszy, szósty numer „Wizji” chcielibyśmy poświęcić WSTYDOWI – temu, co on robi z nami i co my możemy zrobić z nim. Ważne będzie też dla nas wszystko to, co służy przezwyciężeniu go przez afirmację czy dumę. Proponujemy więc kilka motywów, obrazów i tropów, które mogą posłużyć Wam za inspirację:
 .
– Języki wstydu. Wstyd pisania, wstyd mówienia – co nie chce przejść przez usta albo dać się zapisać na papierze?
– Wstyd i wyznanie.
– Wstyd jako instrument przemocy i narzędzie polityczne.
– Życie na uboczu, życie-w-ukryciu jako indywidualne strategie przetrwania wobec wstydu.
– Podmiot, przedmiot, pomiot – wstydzić się sobą, być zawstydzonym przez dyskurs.
– Wstydliwe tożsamości – literackie narracje wspólnot, którym odmawia się społecznego i symbolicznego uznania. Czy możemy (prze)pisać autonarrację, uzupełniając wyparte i odrzucone luki oraz widma?
– Wstyd i poniżenie – zbiorowe (klasowe, narodowe) narracje. Polskość i wstyd.
– Wstydzić się snów – co nas (jako wspólnotę, naród, jednostkę) nawiedza?
– Wieś, chłopskość, plebejskość, ludowość – stygmat, balast, coś, czego należy się wstydzić?
– Nurzać pamięć w studni wstydu – jakich doświadczeń pokoleniowych możemy się wstydzić? Czy wstyd może być odziedziczony? Czy wstydliwe reakcje mogą ustanawiać nową pokoleniowość?
– Wstyd i seksualność – co nie może wyjść z szafy?
– Męskości wstydliwe i zawstydzone.
– Gra ze wstydem – kicz i kamp.
– Transformacja i wczesny kapitalizm: duchologie wstydu.
 .
Jednocześnie z wielką przyjemnością ogłaszamy, że współredaktorką nadchodzącego numeru „Wizji” została Justyna Sobolewska – krytyczka literacka, dziennikarka, popularyzatorka kultury i czytelnictwa, a także autorka „Książki o czytaniu” (2012, wyd. poszerzone 2016).
 .
Opowiadania, fragmenty powieści, eseje literackie, wiersze, poematy, dramaty, przekłady oraz wszelkie inne formy fikcjonalne publikować będziemy w dwóch działach: tematycznym oraz otwartym – nadesłane teksty nie muszą więc ograniczać się do zaproponowanej przez nas tematyki.
 .
Bardzo zachęcamy również do publikowania w nowym AKTUALNIKU – przyjmujemy recenzje, eseje, felietony i wywiady zarówno związane z tematyką WSTYDU, jak i innych najnowszych wydarzeń literackich.
 .
Prosimy o nieprzesyłanie utworów wcześniej publikowanych. Wskazania techniczne dla Autorek i Autorów znajdują się tutaj.
 .
Pisarze i pisarki, ponawiamy nasz apel: pióra w dłoń! Teksty do szóstego numeru „Wizji” nadsyłać możecie do 16 czerwca 2019 roku pod adres: redakcja@dev.magazynwizje.pl. Do kontaktu pod tym samym adresem zachęcamy również ilustratorki i ilustratorów, którzy chcieliby podjąć z nami współpracę.
 .
Szósty numer „Wizji” ukaże się w lipcu 2019 roku.