Call for papers

 

Zwierzęta – udomowione i dzikie, łagodne i groźne, prawdziwe i zmyślone – to one zostaną bohaterami kolejnego wydania „Wizji”.

Odwołując się do wielowiekowej tradycji pisania o zwierzętach, proponujemy wszystkim pisarzom i pisarkom zainteresowanym publikacją na łamach „Wizji” następujące tropy, ślady oraz inspiracje literackie:

 • Granica pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem – czy da się ją wyznaczyć, którędy miałaby przebiegać, czy podział ten jest arbitralny? W jaki sposób przenikają się te przestrzenie, jak na siebie oddziałują, gdzie mają punkty styczne?

 • Zwierzę w człowieku – obrazy dzikości, zezwierzęcenia, nieludzkości, inności. Również: antropologiczne (i nie tylko) ujęcie ewolucji biologicznej.

 • Bestiariusz – literacka encyklopedia zwierząt zmyślonych. Wyobrażenia na temat świata nieznanego i obcego, wielokrotnie przedstawianego na średniowiecznych „płótnach świata”, których przestrzenie wypełniały smoki, jednorożce, gryfy i inne mityczne stworzenia.

 • Zwierzę jako symbol lub alegoria – figura zwierzęcia w bajkach i baśniach.

 • Lot ptaka, perspektywa żaby – jak wygląda świat okiem muchy, jaką historię opowiedzieć może krowa?

 • Zwierzę-maszyna, zwierzę z próbówki – kaczka de Vaucansona, materialistyczna teoria de La Mettriego, owca Dolly. Możliwości kreacyjne człowieka – czy jesteśmy w stanie stworzyć zwierzę?

 • Zoon politikon – zwierzę jako metafora człowieka społecznego, politycznego, wspólnotowego. Czy społeczeństwo jest stadem?

 • Święta krowa, Wejlantyf i arabskie kasydy – religijne i kulturowe obrazy kultu zwierząt.

 • Powrócę jako… – literackie oblicza reinkarnacji oraz metempsychozy.

 • „Uciszono się z wolna i oczy gawiedzi / zwróciły się na wielki, świeży trup niedźwiedzi” – polowanie oraz inne sporty, których mimowolnymi uczestnikami są zwierzęta.

 • Emocje (wobec) zwierząt – psychologia i behawioryzm zwierzęcy oraz więzi uczuciowe łączące ludzi ze zwierzętami udomowionymi.

 • Walka o prawa zwierząt – ludzie, którzy zdolni są poświęcić swoje życie, by chronić życie zwierząt. Aktywizm jako radykalny opór i obywatelski obowiązek.

Opowiadania, fragmenty powieści, eseje literackie, wiersze, poematy, dramaty, przekłady oraz wszelkie inne formy fikcjonalne publikować będziemy w dwóch działach: tematycznym oraz otwartym – nadesłane teksty nie muszą więc ograniczać się do zaproponowanej przez nas tematyki. Prosimy o nieprzesyłanie utworów wcześniej publikowanych.

Pisarze i pisarki, pióra w dłoń! Teksty do drugiego numeru „Wizji” nadsyłać możecie do 2 czerwca 2018 na adres: redakcja@magazynwizje.pl!

Drugi numer „Wizji” ukaże się 2 lipca 2018.