Call for papers

Drogie Autorki, drodzy Autorzy!

Mamy ogromną przyjemność ogłosić kolejny, czwarty już nabór tekstów do „Wizji”! Najnowsza odsłona naszego kwartalnika skupiać się będzie wokół jednego, krótkiego słowa — „mniej”. Chcielibyśmy zaprosić Was do stworzenia tekstów, które z jednej strony starałyby się odpowiedzieć na dzisiejszy trend poetyckiego oraz prozatorskiego minimalizmu, z drugiej zaś – dla których „mniej” oznacza nie tylko konieczność pracy nad formą utworu, ale również sygnalizuje obecność problematyki godnej zbadania i pogłębienia. Przedstawiamy Wam zatem tropy, motywy oraz zagadnienia powiązane z wybranym przez nas tematem, które pod wieloma względami wydają nam się stymulujące:

  • Elipsa, redukcja, kondensacja jako formalne strategie tworzenia fikcji.
  • Skrawek, drobina, okruch, pozostałość – „mniej” jako problematyka w prozie oraz poezji.
  • Detal i szczegół – próba pochylenia się nad tym, co trudne do zauważenia i łatwe do pominięcia.
  • Literacka klaustrofobia – „mniejszościowe” manipulacje czasem i przestrzenią.
  • Literacka mikrologia; mniej znaczy więcej – waga pojedynczych słów, liter, znaków interpunkcyjnych. Jak za pomocą skondensowanej treści opowiedzieć jak najwięcej?
  • Mikrostruktura – inspiracje mikrogramami Roberta Walsera.

Jednocześnie spieszymy z informacją, że czwarty numer „Wizji” będzie współredagowany wraz z Rafałem Wawrzyńczykiem (Rafal Wawrzynczyk Official) – poetą, krytykiem literackim i muzycznym, animatorem życia literackiego, który jest również współautorem tematu bieżącego naboru tekstów. Wszystkie nadesłane utwory będą poddawane lekturze nie tylko przez nas, ale również przez współredaktora numeru.

Opowiadania, fragmenty powieści, eseje literackie, wiersze, poematy, dramaty, przekłady oraz wszelkie inne formy fikcjonalne publikować będziemy w dwóch działach: tematycznym oraz otwartym – nadesłane teksty nie muszą więc ograniczać się do zaproponowanej przez nas tematyki.Prosimy o nieprzesyłanie utworów wcześniej publikowanych. Wskazania techniczne dla Autorek i Autorów znajdują się na naszej stronie internetowej: http://magazynwizje.pl/autorzy/

Pisarze i pisarki, ponawiamy nasz apel: pióra w dłoń! Teksty do czwartego numeru „Wizji” nadsyłać możecie do 10 grudnia 2018 na adres: redakcja@magazynwizje.pl! Do kontaktu pod tym samym adresem zachęcamy również ilustratorki i ilustratorów, którzy chcieliby podjąć z nami współpracę.

Czwarty numer „Wizji” ukaże się na początku stycznia 2019 roku.