Call for papers


Co może ujawnić się w powtórzeniu? Jaką nowość przynosi ze sobą powrót – rzeczywisty albo dziejący się jedynie w naszej fantazji? O czym chcą mówić widma, niejawnie migrujące między czasoprzestrzennymi wymiarami? Czy jesteśmy w stanie odkryć nieznane i przyszłe, poszukując inspiracji w wizjach przeszłych i wizjach przeszłości? Jak poradzić sobie z kaprysami niestabilnej pamięci – tej indywidualnej i tej zbiorowej? Czy cokolwiek dzieje się tylko raz, a może zawsze już przychodzi jako repetycja?

Najnowszy numer „Wizji” będzie dotyczył wszystkiego, co dzieje się ZNÓW – oto tematyczne słowo-klucz naszego siódmego wydania. Tradycyjnie proponujemy kilka motywów, obrazów i tropów, które mogą posłużyć Wam za inspirację:
🔁 Różnica i powtórzenie – działanie formalne i motyw literacki.
🔁 Powroty do zapomnianych gatunków, motywów i zabiegów literackich.
🔁 Déjà vu.
🔁 Retrofuturyzm.
🔁 Widma, fantomy, nawiedzenia.
🔁 (Nie)znane / Nie-samowite .
🔁 Trauma i powrót tego, co wyparte.
🔁 Czy wszystko jest powtórzeniem?
🔁 Remiksy, rekonstrukcje, pastisze, parafrazy.
🔁 Znów w… – powroty do miejsc i czasów utraconych (melancholijne, nostalgiczne i nie tylko).
🔁 Retrospekcje i retrospektywy – opowieści pisane wstecz.
Opowiadania, fragmenty powieści, eseje literackie, wiersze, poematy, dramaty, przekłady oraz wszelkie inne formy fikcjonalne publikować będziemy w dwóch działach: tematycznym oraz otwartym – nadesłane teksty nie muszą więc ograniczać się do zaproponowanej przez nas tematyki.
 .
Bardzo zachęcamy również do publikowania w AKTUALNIKU – przyjmujemy recenzje, eseje, felietony i wywiady zarówno związane z tematem ZNÓW, jak dotyczące innych najnowszych wydarzeń literackich.
 .
Prosimy o nieprzesyłanie utworów wcześniej publikowanych. Wskazania techniczne dla Autorek i Autorów znajdują się tutaj.
 .
Pisarze i pisarki, jak zawsze ponawiamy nasz apel: pióra w dłoń! Teksty do siódmego numeru „Wizji” nadsyłać możecie do 22 września 2019 roku pod adres: redakcja@magazynwizje.pl. Do kontaktu pod tym samym adresem zachęcamy również Ilustratorki oraz Ilustratorów, którzy chcieliby podjąć z nami współpracę.
 .
Siódmy numer „Wizji” ukaże się w październiku 2019 roku.