Call for papers

„Rodzina” to słowo zaskakująco wieloznaczne. Nie chodzi jedynie o to, czy mamy na myśli rodzinę „pełną” czy „niepełną”, „tradycyjną” – opartą na więzach krwi – czy raczej stanowiącą wspólnotę ludzi, którzy samodzielnie decydują o wspólnym życiu. Chodzi również o emocje odczuwane wtedy, gdy słowo to pojawia się w rozmowie – to nasze własne doświadczenia decydują bowiem o tym, na ile dom rodzinny to przestrzeń bezwarunkowej miłości, a na ile będzie „domem złym”, czasami również domem nawiedzonym, pełnym tajemnic. 

Rodzinne układy i konstelacje (doznane w nich krzywdy, ale i miłość, akceptacja, troska) kształtują nas, naznaczając właściwie na całe życie. Trudno dziwić się więc, że tak ważna część ludzkiego życia staje się jedynym z wielkich tematów, z którymi chce zmierzyć się literatura. Często demaskuje rodzinę jako źródło opresji, wywleka na wierzch jej skrzętnie ukrywane sekrety, pokazując wszystko to, czego nie dojrzy się na pięknym rodzinnym zdjęciu. Jednak zarazem stara się widzieć szansę w stosunkach między najbliższymi i dać niekiedy nadzieję na to, że nie zawsze jest w nich tak, jak pisał Philip Larkin: „Mamu­sia z tatą zje­bali ci w ­głowie. / Może nie chcieli, lecz jakoś tak wyszło. / Oddali ci wady swe po poło­wie / I dorzucili co nieco na przyszłość” (przeł. M. Szpak).

Jakie jeszcze wizje RODZINY może nam przedstawić literacka fikcja? Postanowiliśmy zadać to pytanie Wam. Tradycyjnie proponujemy kilka motywów, obrazów, tropów, które mogą posłużyć Wam za inspirację:

✔️ Ojciec – nieobecny? karzący? czuły? 
✔️ Matka i doświadczenie macierzyństwa – euforia, wypalenie, depresja? 
✔️ Dziecko i jego bunt  
✔️ Rodzeństwo: miłość, zazdrość, rywalizacja 
✔️ Inne pokrewieństwa, czyli rodzina to nie tylko rodzice i dzieci
✔️ Poza 2+1 – rodzinne patchworki, rodziny nietradycyjne, rodziny z wyboru 
✔️ Istnieć poza rodziną? Ucieczki i zerwania 
✔️ Rodzina i przemoc
✔️ Rodzina i to, co nie-ludzkie 
✔️ Rodzinna przeszłość – sekrety, traumy, przemilczenia 
✔️ Śmierć i żałoba jako część życia rodzinnego

Opowiadania, fragmenty powieści, eseje literackie, wiersze, poematy, dramaty, przekłady oraz wszelkie inne formy fikcjonalne publikować będziemy w dwóch działach: tematycznym oraz otwartym – nadesłane teksty nie muszą więc ograniczać się do zaproponowanej przez nas tematyki.

Bardzo zachęcamy również do publikowania w AKTUALNIKU – przyjmujemy recenzje, eseje, felietony i wywiady zarówno związane z tematem RODZINA, jak i dotyczące innych najnowszych wydarzeń literackich, a przede wszystkim fikcji literackiej.

Prosimy o nieprzesyłanie utworów wcześniej publikowanych. Za ogłoszone teksty nie oferujemy honorarium. Wskazania techniczne dla Autorek i Autorów znajdują się pod adresem www.magazynwizje.pl/autorzy.

Pisarze i pisarki, jak zawsze ponawiamy nasz apel: pióra w dłoń! Teksty do jedenastego numeru „Wizji” nadsyłać możecie do 15 września pod adres redakcja@magazynwizje.pl.

Do kontaktu pod tym samym adresem zachęcamy również Ilustratorki oraz Ilustratorów, którzy chcieliby podjąć z nami współpracę. Jedenasty numer „Wizji” ukaże się w październiku 2020 roku.