Call for papers

Istnienie w świecie statycznym, niezmiennym i nieruchomym nie byłoby możliwe. Zwierzęta – ludzkie i nieludzkie – a także nasze kultury, środowiska i otoczenia ulegają stałym przeobrażeniom, a to, co zastałe, musi skonfrontować się z nadejściem nowego. Zmiana może być regularna, wpisana w pewien przewidywalny rytmiczny cykl, albo zaskakująca, rewidująca jakąś zastaną postać rzeczy. Między dwoma stanami, między „było” i „jest”, istnieją formy pośrednie, niedopełnione, połowiczne, trwające w stanie zawieszenia. Cały ten skomplikowany proces – proces różnorako rozumianej PRZEMIANY: psychologicznej, politycznej, biologicznej, metaforycznej –  to jedno z kluczowych, a zarazem najciekawszych zagadnień, z jakim może zmierzyć się literatura. To właśnie PRZEMIANA będzie tematem głównej części dwunastego numeru „Wizji”. Jednocześnie z wielką przyjemnością informujemy, że współredaktorką najnowszej odsłony naszego pisma została Julia Fiedorczuk. 

Tradycyjnie proponujemy kilka motywów, obrazów, tropów, które mogą posłużyć Wam za inspirację:

 • Przemiany organizmów – mutacja i mimikra, ewolucja i życie na ruinach kapitalocenu
 • Przemiana i ekosystem – katastrofa klimatyczna, destrukcja krajobrazu, szóste wymieranie
 • Przemiana polityczna – rewolta, rewolucja
 • Transformacja (między innymi: procesy ustrojowych i gospodarczych przemian)
 • Przeprowadzki, ucieczki, migracje
 • Przemiany symboliczne – profanacje, sakralizacje, przeistoczenia, konwersje
 • Język: przemiany i deformacje
 • Metamorfoza – mit, przypowieść, spekulacja
 • Przemiana i upływ czasu – dzieciństwo i dorastanie; starzenie się i starość
 • Przemiana negatywna – rozpad, rozkład, redukcja
 • Przemiany tożsamości – narodowej, etnicznej, seksualnej
 • Kryzysy i przemiany psychologiczne

Opowiadania, fragmenty powieści, eseje literackie, wiersze, poematy, dramaty, przekłady oraz wszelkie inne formy fikcjonalne publikować będziemy w dwóch działach: tematycznym oraz otwartym – nadesłane teksty nie muszą więc ograniczać się do zaproponowanej przez nas tematyki.

Bardzo zachęcamy również do publikowania w AKTUALNIKU – przyjmujemy recenzje, eseje, felietony i wywiady zarówno związane z tematem PRZEMIANA, jak i dotyczące innych najnowszych wydarzeń literackich, a przede wszystkim fikcji literackiej.

Prosimy o nieprzesyłanie utworów wcześniej publikowanych. Za ogłoszone teksty nie oferujemy honorarium. Wskazania techniczne dla Autorek i Autorów znajdują się pod adresem www.magazynwizje.pl/autorzy.

Pisarze i pisarki, jak zawsze ponawiamy nasz apel: pióra w dłoń! Teksty do jedenastego numeru „Wizji” nadsyłać możecie do 31 grudnia pod adres redakcja@magazynwizje.pl.

Do kontaktu pod tym samym adresem zachęcamy również Ilustratorki oraz Ilustratorów, którzy chcieliby podjąć z nami współpracę. Dwunasty numer „Wizji” ukaże się w styczniu 2021 roku.