Call for papers

Akty przemocy sprawiają, że cielesna i psychiczna autonomia ofiary zostaje zanegowana. Pojedyncze cierpienia albo ich pasma pozostawiają uczucia wstydu, bezsilności, upokorzenia, a z perspektywy tego, kto się jej dopuszcza, mogą dawać wzmocnienie lub satysfakcję. Jakie stanowiska względem tej relacji może zajmować fikcja? Czy daje odpór przemocy, a może replikuje jej schematy? Jakimi językami mówi do nas przemoc, tak często czająca się w samych mechanizmach opowieści o doświadczeniu codziennej opresji czy minionej, odciskającej się na życiu krzywdy?

8️⃣ Ósmy numer „Wizji” chcemy poświęcić PRZEMOCY, jej różnorodnym symptomom i formom, aktom i narzędziom. Z nieskrywaną przyjemnością informujemy również, że współredaktorką najnowszej odsłony „Wizji” będzie Barbara Klicka, autorka trzech tomów poezji oraz powieści „Zdrój”, laureatka Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” oraz Nagrody Literackiej Gdynia.

Tradycyjnie proponujemy kilka motywów, obrazów, tropów, które mogą posłużyć Wam za inspirację:

🤜 źródła i przyczyny przemocy;
🤜 przemocowe relacje między jednostką a zbiorowością;
🤜 przemoc języka;
🤜 przemoc i historia, przemoc historii;
🤜 tekst literacki jako narzędzie lub akt przemocy (wobec odbiorcy/odbiorczyni);
🤜 przemoc opowiadania/opowieści – dominacje, manipulacje, wykluczenia;
🤜 przemoc i tożsamość – agresja względem innego, przemoc definiowania i etykietowania;
🤜 przemoc psychiczna i trauma;
🤜 przemoc reprezentacji i akty zawłaszczania języka;
🤜 rytuały przemocy, kozioł ofiarny, mordy założycielskie;
🤜 przemoc i dzieciństwo – dziecko okrutne, przemoc dojrzewania, przemoc w rodzinie, przemoc rodziny;
🤜 szkoła, szpital, wojsko… – przemocowe instytucje opresji;
🤜 przemoc i seksualność, przemoc i gender.

Opowiadania, fragmenty powieści, eseje literackie, wiersze, poematy, dramaty, przekłady oraz wszelkie inne formy fikcjonalne publikować będziemy w dwóch działach: tematycznym oraz otwartym – nadesłane teksty nie muszą więc ograniczać się do zaproponowanej przez nas tematyki.

📖 Bardzo zachęcamy również do publikowania w AKTUALNIKU – przyjmujemy recenzje, eseje, felietony i wywiady zarówno związane z tematem PRZEMOCY, jak i dotyczące innych najnowszych wydarzeń literackich, a przede wszystkim – fikcji literackiej.

🙏 Prosimy o nieprzesyłanie utworów wcześniej publikowanych. Wskazania techniczne dla Autorek i Autorów znajdują się pod adresem www.magazynwizje.pl/autorzy.

🖋 Pisarze i pisarki, jak zawsze ponawiamy nasz apel: pióra w dłoń! Teksty do ósmego numeru „Wizji” nadsyłać możecie do 22 grudnia 2019 roku pod adres redakcja@magazynwizje.pl.

🖼 Do kontaktu pod tym samym adresem zachęcamy również Ilustratorki oraz Ilustratorów, którzy chcieliby podjąć z nami współpracę. Ósmy numer „Wizji” ukaże się w drugiej połowie stycznia 2019 roku.