Call for papers

Odejście, utrata, rozstanie – te wydarzenia dzielą nasze życie na etapy, czyniąc je niestałym i nieprzewidywalnym. Często dzieje się to bez naszej woli i wywołuje destabilizację, której przyczyną może być śmierć bliskiej osoby albo przymus opuszczenia rodzinnego domu, miasta lub kraju. Podobne przeżycia w ostatnim czasie tragicznie odmieniły życia milionów Ukrainek i Ukraińców. Wojna nie tylko zmusiła wielu z nich do rozstania z rodziną i przyjaciółmi (również ostatecznego), lecz także odebrała im zwyczajność. W miejsce rutyny i codzienności pojawiły się chaos i lęk.

Rozpad znanej nam rzeczywistości, przewlekła tęsknota, żałoba, której skutkiem jest depresja – to tematy szczególnie często poruszane przez fikcję. Dodatkowym bodźcem jest dla nich (charakterystyczne dla antropocenu) uczucie powolnego, lecz nieodwracalnego końca świata; żegnamy się z nim stopniowo, na raty.

Ale pożegnanie z kimś lub czymś nie zawsze musi mieć dramatyczny przebieg, nawet jeśli wywołuje nostalgię lub gniew. Może być świadomą decyzją, która uwalnia i przynosi ulgę, otwierając życie na nowe doświadczenia. Być może każda nowa opowieść zaczyna się od odejścia, jak w Morfologii bajki sugerował Władimir Propp.

Tematem 18. numeru „Wizji” są POŻEGNANIA – tragiczne, dające nadzieję, niedokończone, domykające lub przeżywane bez końca…

Tradycyjnie proponujemy kilka motywów, obrazów, tropów, które mogą posłużyć Wam za inspirację:

– wyjazd, emigracja, ucieczka, wygnanie;
– pożegnanie jako nowe otwarcie;
– pożegnanie dzieciństwa i odejście dziecka z domu rodzinnego;
– rozwód, rozstanie, zerwanie, opuszczenie;
– śmierć i (niezakończona) żałoba;
– tęsknota za kimś lub za czymś;
– pożegnanie z religią, kulturą, tradycją;
– powolne żegnanie się i przeczucie końca;
– niemożność pożegnania lub jego odwlekanie; toksyczne przywiązanie;
– koniec etapu w życiu, koniec etapu w historii.

Opowiadania, fragmenty powieści, eseje literackie, wiersze, poematy, dramaty, przekłady, a także wszelkie inne formy fikcjonalne publikować będziemy w dwóch działach: tematycznym i otwartym – nadesłane teksty nie muszą więc ograniczać się do proponowanej tematyki.

Zachęcamy również do publikowania w AKTUALNIKU – przyjmujemy recenzje, eseje, felietony i wywiady zarówno związane z tematem POŻEGNANIA, jak i dotyczące najnowszych wydarzeń literackich, a przede wszystkim fikcji literackiej.

Prosimy o nieprzesyłanie utworów wcześniej publikowanych. Za ogłoszone teksty nie oferujemy honorarium. Wskazania techniczne dla Autorek i Autorów znajdują się pod adresem www.magazynwizje.pl/autorzy.

Teksty do 18. numeru „Wizji” nadsyłać możecie do 30 czerwca pod adres redakcja@magazynwizje.pl.

Do kontaktu pod tym samym adresem zachęcamy również Ilustratorki oraz Ilustratorów, którzy chcieliby podjąć z nami współpracę.

18. numer „Wizji” ukaże się w drugiej połowie lipca 2022 roku.