Call for papers

Nierzadko najciekawsze rzeczy dzieją się w literaturze z dala od centrum. Fikcja często skupia się na zjawiskach, wydarzeniach i doświadczeniach, które albo świadomie sytuują się na obrzeżach czy marginesach, albo zostają na nie zepchnięte jako odmieńcze, niezrozumiałe, niezgodne z przyjętymi w danym momencie wyobrażeniami lub uznane za obce, wrogie wspólnocie. 

Wyjście poza perspektywę centrum może mieć też charakter dosłowny i odnosić się do przestrzeni – peryferycznych, zapomnianych lub pozostawionych samym sobie. Słowem: takich, które pozostają na uboczu, z przymusu lub z własnej woli. 

To właśnie ludziom, miejscom i literackim językom z różnych przyczyn znajdującym się NA UBOCZU chcielibyśmy poświęcić najbliższy, czternasty numer „Wizji”. 

Tradycyjnie proponujemy kilka motywów, obrazów, tropów, które mogą posłużyć Wam za inspirację:

➡️ Peryferia przestrzenne – ludzie, miejsca, krajobrazy

➡️ Miejsca pozostawione, opuszczone i zapuszczone

➡️ Nomadzi, uciekinierzy, uchodźcy, migranci 

➡️ Narracje postaci przegranych, zmarginalizowanych, opuszczonych 

➡️ Ekscentryzm – wykroczenie, przegięcie, zboczenie, transgresja  

➡️ Oddzielność, własna droga, nonkonformizm

➡️ Na uboczu pamięci indywidualnej i zbiorowej

➡️ Peryferia i ekstrema wyobraźni, języka, formy

Opowiadania, fragmenty powieści, eseje literackie, wiersze, poematy, dramaty, przekłady, a także wszelkie inne formy fikcjonalne publikować będziemy w dwóch działach: tematycznym i otwartym – nadesłane teksty nie muszą więc ograniczać się do zaproponowanej przez nas tematyki.

Bardzo zachęcamy również do publikowania w AKTUALNIKU – przyjmujemy recenzje, eseje, felietony i wywiady zarówno związane z tematem NA UBOCZU, jak i dotyczące najnowszych wydarzeń literackich, a przede wszystkim fikcji literackiej.

Prosimy o nieprzesyłanie utworów wcześniej publikowanych. Za ogłoszone teksty nie oferujemy honorarium. Wskazania techniczne dla Autorek i Autorów znajdują się pod adresem www.magazynwizje.pl/autorzy.

Pisarze i pisarki, jak zawsze ponawiamy nasz apel: pióra w dłoń! Teksty do czternastego numeru „Wizji” nadsyłać możecie do 30 czerwca pod adres redakcja@magazynwizje.pl.

Do kontaktu pod tym samym adresem zachęcamy również Ilustratorki oraz Ilustratorów, którzy chcieliby podjąć z nami współpracę. 

Czternasty numer „Wizji” ukaże się w lipcu 2021 roku.