Call for papers

W świecie odmienionym przez pandemię na stałe zagościło nieznane wcześniej wyrażenie. To „dystans społeczny” – rozumiany najpierw dosłownie, jako konieczność fizycznej separacji od innych ludzi – który jednak z czasem zyskał szersze, bardziej uniwersalne znaczenie. Dziś słowa te kojarzą się również z próbami powrotu do bliskich relacji międzyludzkich, których przez długi czas nam brakowało, a które teraz wciąż mogą budzić niepokój. Czy po miesiącach (a niedługo już latach) napięcia i strachu wywołanego przez nadmierny tłok, cudzy dotyk lub czyjś zbyt bliski oddech, po izolacji i kolejnych lockdownach, jesteśmy w stanie funkcjonować blisko siebie, ze sobą?

Bliskość i dystans to podstawowe wymiary życia społecznego. Nie trzeba ich rozumieć jedynie w sposób dosłowny – mogą one otwierać refleksję nad intymnością albo współistnieniem z tym, co nie-ludzkie, mogą też prowokować do myślenia o doświadczeniach, które okazują się przełomowe dla naszych wspólnot i dla nas samych. Czy ciągły i nieograniczony medialny dostęp do informacji o świecie zbliża nas do tego świata? A może daje nam tylko iluzję bezpośredniości, a w rzeczywistości – dystansuje nas od siebie? 

Chcemy zachęcić Was do uważnego przyjrzenia się temu, co bliskie i odległe, bezpośrednie i zapośredniczone, bezpieczne i ryzykowne, zdezynfekowane i skażone – przez soczewkę fikcji. Tematem szesnastego numeru „Wizji” jest BLISKOŚĆ

Tradycyjnie proponujemy kilka motywów, obrazów, tropów, które mogą posłużyć Wam za inspirację:

– bliskość spojrzenia: wiwisekcja, mikrologia, „zoom in”, szczegół;
– bliskość dotyku: poznanie, doświadczenie, afekt;
– bliskość i dystans jako przestrzenne metafory życia psychicznego;
– czułość, bezpieczeństwo, intymność, ufność;
– empatia, współodczuwanie, współobecność; bycie blisko wydarzeń;
– bliskość negatywna: klaustrofobia, agorafobia, brak dystansu, wyparcie, bliskość wywołująca niepewność lub wstręt;
– bliskość wobec barier, granic i społecznych podziałów; bycie obok innego czy bycie z innym?;
– bliskie życie człowieka z roślinami, przedmiotami i zwierzętami nie-ludzkimi;
– dysonanse poznawcze i problemy skali: od atomu do galaktyki;
– literackie wymiary bezpośredniości, dosłowności, wierności;

Opowiadania, fragmenty powieści, eseje literackie, wiersze, poematy, dramaty, przekłady, a także wszelkie inne formy fikcjonalne publikować będziemy w dwóch działach: tematycznym i otwartym – nadesłane teksty nie muszą więc ograniczać się do zaproponowanej przez nas tematyki.

Bardzo zachęcamy również do publikowania w AKTUALNIKU – przyjmujemy recenzje, eseje, felietony i wywiady zarówno związane z tematem BLISKOŚĆ, jak i dotyczące najnowszych wydarzeń literackich, a przede wszystkim fikcji literackiej.

Prosimy o nieprzesyłanie utworów wcześniej publikowanych. Za ogłoszone teksty nie oferujemy honorarium. Wskazania techniczne dla Autorek i Autorów znajdują się pod adresem www.magazynwizje.pl/autorzy.

Teksty do szesnastego numeru „Wizji” nadsyłać możecie do 23 grudnia pod adres redakcja@magazynwizje.pl.

Do kontaktu pod tym samym adresem zachęcamy również Ilustratorki oraz Ilustratorów, którzy chcieliby podjąć z nami współpracę. 

Szesnasty numer „Wizji” ukaże się w styczniu 2022 roku.