Call for papers

Druzgoczące wnioski płynące z niedawnego raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu przy ONZ właściwie uniemożliwiają swobodne, beztroskie myślenie o przyszłości – świat, który znamy, odejdzie niebawem w zapomnienie, by ustąpić miejsca czemuś, co z trudem możemy sobie wyobrazić. Coraz częściej odczuwamy bowiem efekty zmian klimatycznych na własnej skórze, i choć każda z nas żyje w Antropocenie, nie każda odczuwa je w ten sam sposób.

Gdy rozmowa o przyszłości staje się jeszcze ważniejsza, a zarazem trudniejsza niż kiedykolwiek, warto zwrócić się ku literaturze jako takiej formie wyrazu, która z niezrównaną odwagą i mocą przedstawia nasze przeczucia, lęki i nadzieje dotyczące przyszłych losów świata; sprawdza i eksploruje zastane wyobrażenia, a jednocześnie kreuje nowe. Snując opowieści o nieistniejącym jeszcze świecie, czasem ponosi spektakularną porażkę, ale nierzadko uprzedza bieg zdarzeń, działając niemal jak przepowiednia.  

Piętnasty numer „Wizji” będzie poświęcony WIZJOM PRZYSZŁOŚCI – od najbardziej katastroficznych, depresyjnych i brutalnych, przez odjechane, absurdalne i przekorne, aż po te, których źródłem jest niezwykle trudny optymizm. 

Tradycyjnie proponujemy kilka motywów, obrazów, tropów, które mogą posłużyć Wam za inspirację:

➡️ Świat, który (nie) nadejdzie. Mesjanizm, milenaryzm, apokalipsa i inne „scenariusze końca” 
➡️ No future? Nihilizm, melancholia, depresja, żałoba klimatyczna
➡️ Futurystyczne eskapizmy i utopie 
➡️ Polityka troski i jej przyszłości 
➡️ Pejzaże i elegie przyszłości – metropolis, ruina, „ziemia nie do życia”?
➡️ Nieludzkie przyszłości – maszyny, rośliny, zwierzęta 
➡️ Retrofuturyzm i dawne wyobrażenia przyszłości
➡️ Awangardowe futuryzmy i katastrofizmy – dialogi i nawiązania 
➡️ Przyszłość: zerwanie czy kontynuacja
➡️ Wróżby, przepowiednie, proroctwa

Opowiadania, fragmenty powieści, eseje literackie, wiersze, poematy, dramaty, przekłady, a także wszelkie inne formy fikcjonalne publikować będziemy w dwóch działach: tematycznym i otwartym – nadesłane teksty nie muszą więc ograniczać się do zaproponowanej przez nas tematyki.

Bardzo zachęcamy również do publikowania w AKTUALNIKU – przyjmujemy recenzje, eseje, felietony i wywiady zarówno związane z tematem WIZJE PRZYSZŁOŚCI, jak i dotyczące najnowszych wydarzeń literackich, a przede wszystkim fikcji literackiej.

Prosimy o nieprzesyłanie utworów wcześniej publikowanych. Za ogłoszone teksty nie oferujemy honorarium. Wskazania techniczne dla Autorek i Autorów znajdują się pod adresem www.magazynwizje.pl/autorzy.

Pisarze i pisarki, jak zawsze ponawiamy nasz apel: pióra w dłoń! Teksty do piętnastego numeru „Wizji” nadsyłać możecie do 30 września pod adres redakcja@magazynwizje.pl.

Do kontaktu pod tym samym adresem zachęcamy również Ilustratorki oraz Ilustratorów, którzy chcieliby podjąć z nami współpracę. 

Piętnasty numer „Wizji” ukaże się w październiku 2021 roku.