Manifest „Wizji”

Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy!

Po wielu miesiącach przygotowań oddajemy do Waszych rąk pierwszy numer czasopisma „Wizje” – internetowego trzymiesięcznika literackiego, który został pomyślany przez nas jako przestrzeń dla literatury fikcjonalnej we wszystkich jej kształtach i odmianach.

Koncepcja naszego pisma powstała na drodze dyskusji dotyczących obecnej kondycji twórczości fikcjonalnej oraz jej miejsca we współczesnej polskiej kulturze. Jesteśmy przekonani, że w obliczu szybko rosnącej popularności literatury non-fiction na rynku książki, a także jej coraz większego znaczenia w różnych dyskursach medialnych, warto zastanowić się nad tym, co może zaoferować współczesnym odbiorcom i odbiorczyniom taka praca słowem, której domeną jest fantazja, spekulacja, zmysłowa impresja, niekoniecznie prowadząca do odseparowania się od problemów rzeczywistego świata, ale raczej do ich kreatywnego przetworzenia i przemyślenia w ramach działań wypływających z silnych autorskich wizji.

Jak wskazuje nazwa naszego czasopisma, to właśnie dla takich wyrazistych, indywidualnych wizji chcielibyśmy stworzyć pewną niszę, a może również – miejsce spotkania i twórczej konfrontacji. Szczególnie interesuje nas obserwowanie zmagań autorów i autorek zarówno z ich wewnętrznymi rozterkami, lękami lub wątpliwościami, jak i z pytaniami uniwersalnymi, zadawanymi wspólnie i wobec rozlicznych wspólnot. Wierzymy, że literatura fikcjonalna z całą swoją wielowymiarowością i różnorodnością pozwala myśleć w sposób świeży, odważny, krytyczny, co oznacza, że pogłoski o jej śmierci są mocno przesadzone. Sprzeciwiamy się promocyjnemu hasłu jednego z ważnych polskich wydawnictw non-fiction, które brzmi: „Chyba wszyscy dziękujemy fikcji”. Uważamy, że nieustająco potrzebne jest nam wnikliwe spojrzenie z szerokiej perspektywy, którą daje nam fikcja, z jej tendencją do wywracania świata na nice i szukania skrytych w nim, nieoczywistych treści.

Wychodząc z takich założeń – jako redaktorzy „Wizji” – pragniemy prezentować także teksty literackie, które mierzą się z najbardziej ważkimi tematami myśli humanistycznej – stąd właśnie pomysł na część tematyczną naszego pisma. Motywem przewodnim pierwszego numeru uczyniliśmy szeroko rozumiany początek – również nowy początek dla aktualnego i zaktualizowanego myślenia o fikcji, ponieważ stworzenie szansy na taki właśnie renesans stanowi jeden z najważniejszych celów naszej inicjatywy. Drugim z nich jest kładzenie nacisku na literacką niejednorodność; dzięki temu mamy przyjemność przedstawić w „Wizjach” zarówno poezję i prozę, jak i rzadko widziany na łamach nowych pism literackich dramat oraz literaturę eksperymentalną. Wśród ich autorów i autorek znalazły się osoby jeszcze przed debiutem, ale także te, które już od wielu lat cieszą się zasłużonym uznaniem. Twórcze propozycje każdego i każdej z nich okazały się dla nas zaskakujące i inspirujące. Mamy nadzieję, że również dla Was ich lektura będzie okazją do refleksji i że potraktujecie je jako dowody na istnienie wspaniałej fikcji, której dziękować nie tylko nie trzeba, ale i nie warto.

Antoni Zając
Maciej Libich
Lew Kostrzewa