Dla Autorów i Autorek

Wszystkie osoby zainteresowane publikacją utworów fikcjonalnych na łamach „Wizji” – lub tekstów krytycznych, szkiców, esejów, wywiadów czy też felietonów w Aktualniku – prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi technicznymi:

  • teksty przyjmujemy wyłącznie w formatach .doc(x) lub .rtf
  • maksymalna objętość 40.000 znaków lub – w przypadku utworów poetyckich – maksymalnie 5 tekstów
  • czcionka Times New Roman, 12 pkt
  • interlinia 1,5 wersu
  • obustronnie wyjustowane
  • margines standardowy 2,5 cm

Prosimy o nienadsyłanie tekstów ogłaszanych wcześniej w innych pismach lub opublikowanych w formie książkowej. Jeśli jeden z publikowanych tekstów jest częścią większego, niepublikowanego dotychczas zestawu, należy opatrzyć go stosowną adnotacją. Prosimy również o dołączenie do utworów krótkiego biogramu (maks. 5–6 zdań).

Uprzejmie informujemy, że odpisujemy na wszystkie wiadomości. Bardzo prosimy o cierpliwość! – ukazujemy się co kwartał, w związku z czym czas oczekiwania na odpowiedź może wydłużyć się nawet do  trzech miesięcy. Jeśli po tym czasie nie otrzymali Państwo wiadomości zwrotnej, prosimy przypomnieć się w kolejnym mailu.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tekstach przyjętych do publikacji. Z uwagi na ogromną liczbę nadsyłanych propozycji redakcja nie komentuje decyzji o odrzuceniu tekstów.

Obecnie nie oferujemy honorariów za publikowane teksty.