Kontakt

 

Propozycje publikacji tekstów nadsyłać prosimy na adres:
redakcja@magazynwizje.pl

Ilustratorów oraz Ilustratorki zachęcamy do kontaktu pod adresem:
ilustracje@magazynwizje.pl

Jesteśmy dostępni na portalu Facebook:
www.facebook.com/magazynwizje

oraz na instagramie:
www.instagram.com/magazynwizje