Marcin Sendecki

Marcin Sendecki (ur. 1967) – poeta. Ostatnio wydał napisany wspólnie z Marcinem Baranem poemat Koniec wakacji (wydawnictwo j, Wrocław 2019) i autorski wybór wierszy [Ka] (PIW, Warszawa 2019). Puste wody, Wokoło i Wiersze pochodzą z tomu Do stu, który wkrótce ukaże się nakładem WBPiCAK w Poznaniu.