Andrzej Coryell

Andrzej Coryell – autor zbioru wierszy Les chameaux du myope (Caractères, Paryż 1978), powieści Spółka z lwem (Czytelnik, Warszawa 1986), przełożonej na język francuski i wydanej przez Actes Sud, oraz dwóch zbiorów aforyzmów i małej prozy: Gronostaj ubrany w króla (Jeden Świat, Warszawa 2007) i Niewierność nad wiernościami (Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2015). Swoje myśli i przypowieści publikował w czasopismach filozoficznych i literackich. Zrealizował dwa filmy krótkometrażowe: Album rodzinny 1939–1945 (2002) i Wodną kaligrafię (2004). W 2018 roku ukazał się jego trzeci zbiór aforyzmów i małej prozy, Cień wieży Babel.