Bruno Durocher

Bruno Durocher (Bronisław Kamiński, 1919–1996) – pisarz i poeta pochodzenia żydowskiego, tworzący w językach polskim i francuskim. Urodził się w Krakowie, w zasymilowanej rodzinie żydowskiej, jako Bronisław Kamiński. W 1937 r. zadebiutował tomem Przeciw, a rok później opublikował Pieśni barbarzyńcy. Aresztowany w pierwszych dniach II wojny światowej, później więzień obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen, w którym spędził sześć lat. Po wojnie wyjeżdża do Francji, gdzie zaczyna pisać po francusku, pod nowym imieniem i nazwiskiem – Bruno Durocher. Jego pierwsza francuskojęzyczna książka, Chemin de couleur (1949), uzyskała przychylne opinie Paula Eluarda, Blaise’a Cendrarsa i Pierre’a Reverdy’ego. W 1950 roku założył wydawnictwo Editions Caractères, które działa do dziś. Trzytomowe wydanie jego dzieł zebranych zostało opublikowane we Francji w 2010 roku.