Izabela Morska

Izabela Morska – jedna z najbardziej wyrazistych postaci życia literackiego w niezależnej Polsce. Pisarka, eseistka i komparatystka, doktor hab. w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka Obszarów odmienności (2007) o polskich dylematach modernistycznych i monografii Glorious Outlaws („Wspaniali wygnańcy”) (2016) o współczesnej powieści postkolonialnej w języku angielskim. Poetka, której wiersze z jedynego wydanego tomu poezji Madame Intuita (2002) ukazują się w międzynarodowych antologiach. W latach dziewięćdziesiątych jedna z pierwszych nauczycielek creative writing; autorka przewodnika do prowadzenia takich zajęć, Twórcze pisanie dla młodych panien (1999) oraz zbioru felietonów, czyli przewodnika po polskiej skłonności do bycia w niezgodzie także z samym sobą, Kultura obrażonych (2003). Autorka powieści Absolutna amnezja (1995) oraz, ostatnio, dziennika ze szpitalnych peregrynacji, Znikanie (2019). Laureatka Nagrody im. Juliana Tuwima (2018). Aktywistka wyobraźni.