Krzysztof Czyżewski

Krzysztof Czyżewski (ur. 1958) – praktyk idei, pisarz, tłumacz, wydawca i reżyser. Współtwórca Fundacji Pogranicze, Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach oraz Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. Profesor Uniwersytetu Bolońskiego. Autor zbiorów poezji i esejów, w tym m.in. Ścieżka pogranicza (2001), Linia powrotu. Zapiski z pogranicza (2008), Miłosz. Tkanka łączna (2014), Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei (2017), Żegaryszki (2018) oraz W stronę Xenopolis (2019). Za książkę poetycką Żegaryszki otrzymał Nagrodę im. W. Kazaneckiego oraz Nagrodę Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniejsza Książka Roku”. Za ostatnią książkę eseistyczną W stronę Xenopolis otrzymał Nagrodę Ambasadora Nowej Europy. Przez parlamenty Litwy i Polski wyróżniony w 2021 roku Nagrodą Obojga Narodów.