Paweł Jasiński

Paweł Jasiński (ur. 1974) – poeta, malarz, autor tekstów piosenek. Swoje utwory publikował m.in. w Helikopterze, Nowych Myślach, magazynie literacko-emigracyjnym „Obszary Przepisane”, Kwartalniku Literackim „Kontent”. We wrześniu 2018 r. ukazał się trzeci zbiór poetycki autora, zatytułowany skowyt rozproszenia.